Pickup Đàn Guitar

Fender VINT NOISELESS TELE BRIDGE PU (PICK UP TELE GUITAR)

Giá: Liên hệ

Fender VINT NOISELESS TELE BRIDGE PU (PICK UP TELE GUITAR) có  Alnico V nam châm trong một cấu hình xếp chồng lên nhau , men tráng tráng nam châm , cổ pickup có nickel mạ bạc cho rõ ràng hơn


 

FENDER HOT NOISELESS STRAT® MIDDLE/NECK PICKUP

Giá: Liên hệ

FENDER HOT NOISELESS STRAT® MIDDLE/NECK PICKUP  

FENDER VINTAGE TELECASTER NECK PU (PICK UP GUITAR ĐIỆN)

Giá: Liên hệ

FENDER VINTAGE TELECASTER NECK PU (PICK UP GUITAR ĐIỆN) 

FENDER ORIG 57/62 STRAT BR/MD/NK PU (PICK UP GUITAR ĐIỆN)

Giá: Liên hệ

ORIG 57/62 STRAT BR/MD/NK PU (PICK UP GUITAR ĐIỆN)

0932 783 669