• 0903 666 937
  • 0909 736 782
Close

Kawai CN 34

Giá: 43,200,000 VNĐ
Mã sản phẩm : CN 34

Đàn piano điện Kawai CN-34 sở hữu những chức năng mới RHII cùng với bàn phím chất liệu ngà voi, độ nảy phím, có 3 bậc cảm âm phím, 256 polyphony và hệ thống cảm ứng mới. Tất cà chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều ưu điểm mới của cây đàn Piano điện Kawai CN34 mang lại.

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG :

0903 666 937

Đàn piano điện Kawai CN-34 sở hữu những chức năng mới RHII cùng với bàn phím chất liệu ngà voi, độ nảy phím, có 3 bậc cảm âm phím, 256 polyphony và hệ thống cảm ứng mới. Tất cà chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều ưu điểm mới của cây đàn Piano điện Kawai CN34 mang lại.

0909 736 782