Vị Trí Nốt Nhạc Trên Đàn Guitar Cho Người Mới Học

Ban đầu khi học đàn guitar việc khó khăn nhất đó là học nhạc lí, làm sao để nhớ nốt nhạc trên dây và cần đàn, các cung như thế nào, hợp âm ra sao. Nhiều bạn không có điều kiện đi học thầy cô giáo sẽ rất khổ sở vì không biết học từ đâu và học như thế nào.

Để các bạn dễ dàng hơn trong việc nhớ vị trí các nốt nhạc trên đàn guitar và một số hợp âm guitar cơ bản thì Việt Thanh Music sẽ chỉ dẫn cho cách bạn cách để nhớ và học tốt nhất.

Thứ tự dây đàn guitar

VỊ TRÍ NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN GUITAR

Trước khi muốn đánh được guitar thì bạn phải biết vị trí nốt nhạc trên dây đàn. Để các bạn hiểu rõ và dễ học hơn thì hãy đọc thật kỹ thứ tự dây đàn trên hình dưới đây.

Lưu ý thêm: trong bài này chúng tôi sẽ nêu chi tiết về vị trí nốt nhạc và 1 số hợp âm cơ bản của đàn guitar thùng 6 dây.

Các nốt nhạc trên guitar theo thứ tự ở hình dưới:

Dây số 1: dây (Mi) dây nhỏ nhất - kí hiệu (E)

Dây số 2: dây (La) kí hiệu (A)

Dây số 3: dây (Rê) kí hiệu là (D)

Dây số 4: dây  (Son) kí hiệu là (G)

Dây số 5: dây (Si) kí hiệu là  (B)

Dây số 6: dây (Mi) ây to nhất - kí hiệu (E)

Vị trí nốt nhạc trên đàn guitar

Nếu muốn học guitar thì bạn hãy học thật kỹ những nốt guitar trên guitar tương ứng với dây nhé.

Nhìn hình trên bạn thể phân biệt được rõ vị trí các dây đàn guitar theo thứ tự từ một đến 6 như được đánh dấu.

CÁC HỢP ÂM CƠ BẢN TRÊN ĐÀN GUITAR

Nếu bạn là người muốn tự học guitar thì ít nhất bạn phải biết những hợp âm guitar cơ bản nhất:

Các hợp âm cơ bản bao gồm: C (hợp âm đô), Dm (hợp âm rê thứ), D ( rê trưởng), E (Mi thứ), Em ( Mi trưởng), Am ( La thứ), G ( Son), G7 ( Son 7), A ( La trưởng)

CÁCH BẤM HỢP ÂM GUITAR CƠ BẢN

Nếu nhìn hình cách bấm các hợp âm cơ bản trên bạn cảm thấy bối rối thì dưới đây chúng tôi sẽ nêu rõ chi tiết giúp bạn hiểu rõ dễ dàng hơn bao giờ hết:

1. C (hợp âm đô trưởng)

Cách bấm hợp âm đô trưởng: dây 2 ngăn 1 - dây 4 ngăn 2 - dây 5 ngăn 3

Cách bấm hợp âm đô trưởng guitar

2. Dm (hợp âm rê thứ)

Cách bấm hợp âm rê thứ: dây 1 ngăn 1 - dây 2 ngăn 3  - dây 3 ngăn 2

Cách bấm hợp âm rê thứ guitar

2.1 D ( rê trưởng)

Cách bấm hợp âm rê trưởng: dây 1 ngân 2 - dây 2 ngăn 3 - dây 3 ngăn 2

Cách bấm hợp âm rê trưởng guitar

3. E (Mi trưởng)

Cách bấm hợp âm mi trưởng: dây 3 ngăn 1 - dây 4 ngăn 2- dây 5 ngăn 2

Cách bấm hợp âm mi trưởng guitar

3.1 Em ( Mi thứ)

Cách bấm hợp âm mi thứ: dây 4 ngăn 2 - dây 5 ngăn 2

Cách bấm hợp âm mi thứ guitar

4. Am ( La thứ)

Cách bấm hợp âm la thứ: dây 2 ngăn 1 - dây 3 ngăn 2 - dây 4 ngăn 2

Cách bấm hợp âm la thứ guitar

4.1 A ( La trưởng)

Cách bấm la trưởng: dây 2 ngăn 2 - dây 3 ngăn 2 - dây 4 ngăn 2.

Cách bấm hợp âm la trưởng guitar

5. G ( Son trưởng)

Cách bấm sol trưởng: dây 1 ngăn 3 - dây 5 ngăn 2 - dây 6 ngăn 3

Cách bấm hợp âm sol trưởng guitar

6. Hợp âm Si thứ (Bm)

​Cách bấm hợp âm si thứ: chặn ngón ở ngăn hai + dây 2 ngăn 3 + dây 3 dây 4 ở ngăn 4

Cách bấm hợp âm si thứ guitar

NHẠC LÝ TRÊN ĐÀN GUITAR

Ngoài việc nhớ các nốt trên dây đàn guitar thì bạn còn phải học nhạc lý cơ bản để biết cách bấm các nốt nhạc trên guitar dễ dàng hơn.

Âm nhạc được cấu tạo cơ bản từ 7 nốt nhạc: Đô( C) - Rê (D)  - Mi (E) - Fa (F) - Son (G) - La (A) - Si (B)- Đô (C).

và có các cung tương ứng như sau:

Đô - Rê: 1 cung

Rê - Mi: 1 cung

Mi - Fa: ½ cung

Fa- Son: 1 cung

Son - La: 1 cung

La - Si: 1 cung

Si - Đô : ½ cung

Để biết được làm sao đánh được 1 cung hay ½ cung thì bạn hãy theo dõi tiếp dưới đây:

Mỗi ngăn trên cần đàn guitar được tính là ½ cung, nếu bạn muốn lên 1 cung thì sẽ bấm ở ngăn thứ 2.

Để cho các bạn dễ hiểu thì chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ như sau:

- Lên ½ cung: dây đầu tiên là dây Mi cao ( dây nhỏ nhất), bạn muốn đánh nốt Fa trên dây Mi mà theo khuông nhạc ở trên thì từ nốt Mi lên Fa là ½ cung nên bạn sẽ bấm dây ở ngăn đầu tiên của dây 1 và gãy dây Mi.

- Lên 1 cung: dây thứ 4 là dây Rê, bạn muốn đánh nốt Mi trên dây Rê mà theo khuông nhạc ở trên thì từ nốt Mi lên Rê là 1 cung nên bạn sẽ bấm dây ở ngăn thứ 2 của dây 4 và gãy dây Rê.

Hy vọng rằng với những thông tin ở trên các bạn sẽ một phần nào hiểu rõ hơn về cách sử dụng đàn guitar từ những vị trí nốt nhạc trên dây đàn, cần đàn và những hợp âm cơ bản. Chúc bạn thành công!

0932 783 669