Dây Đàn Guitar

D'ADDARIO 50 MM STRAP, BARBED WIRE

Giá: Liên hệ

D'ADDARIO 50 MM STRAP, BARBED WIRE được sản xuất từ vật liệu cao cấp như: Woven, điều chỉnh chiều dài từ 35 " đến  59,5" để thích hợp với kích thước cơ thể của mỗi người. 

D'ADDARIO 50MM POLYPROPYLENE STRAP, BK

Giá: Liên hệ

D'ADDARIO 50MM POLYPROPYLENE STRAP, BK được sản xuất từ vật liệu cao cấp như: Woven màu đen, điều chỉnh chiều dài từ 35 " đến  59,5" để thích hợp với kích thước cơ thể của mỗi người. 

D'ADDARIO 50MM POLYPROPYLENE STRAP, SILV

Giá: Liên hệ

D'ADDARIO 50MM POLYPROPYLENE STRAP, SILV được sản xuất từ vật liệu cao cấp như: Woven có màu xám, điều chỉnh chiều dài từ 35 " đến  59,5" để thích hợp với kích thước cơ thể của mỗi người. 

D'ADDARIO 50MM POLYPROPYLENE STRAP, WHT

Giá: Liên hệ

D'ADDARIO 50MM POLYPROPYLENE STRAP, WHT được sản xuất từ vật liệu cao cấp như: Woven có màu trắng, điều chỉnh chiều dài từ 35 " đến  59,5" để thích hợp với kích thước cơ thể của mỗi người. 

0932 783 669